English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: SH

shock-resistantshock-troopsshock-waveshock-worker
shockedshockershockingshockingly
shockingnessshocksshockwaveshod
shoddilyshoddyshoeshoe-buckle
shoe-laceshoe-leathershoe-liftshoe-nail
shoe-parlorshoe-parlourshoe-shineshoe-thread
shoe-treeshoebillshoeblackshoebox
shoehornshoelaceshoelacesshoeless
shoemakershoemakingshoesshoeshine
shoestringshogunshogunalshogunate
shoneshooshoo-inshooed
shooflyshookshook-upshoot
shoot-outshootedshootershooters
shootinshootingshooting-bootsshooting-box
shooting-brakeshooting-coatshooting-galleryshooting-iron
shooting-licenceshooting-rangeshooting-stickshootings
shootoutshootsshootthatshop
shop-assistantshop-bookshop-boyshop-floor
shop-girlshop-liftshop-liftershop-lifting
shop-signshop-soiledshop-stewardshop-talk
shop-wornshopgirlshopkeepershopkeepers
shopliftshopliftedshopliftershoplifters
shopliftingshopliftsshopmanshopped
shoppershoppersshoppinshopping
shoppyshopsshopwalkershore
shore-basedshore-leaveshore-lineshoreless
shorelineshoresshorewardshoring
shornshortshort-armedshort-change
short-circuitshort-cycleshort-datedshort-day
short-earedshort-hairedshort-handedshort-head
short-headedshort-hornedshort-leggedshort-list
short-livedshort-ordershort-rangeshort-rib
short-sightedshort-sightednessshort-skirtedshort-spoken
short-staffedshort-stalkedshort-stemmedshort-temper
short-temperedshort-termshort-timeshort-toothed
short-waveshort-windedshort-wooledshortage
shortagesshortbreadshortcakeshortchange
shortcomingshortcomingsshortcutshortcuts
shortedshortenshortenedshortening
shortensshortershortestshortfall

Prev1234567Next

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: