English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
English Word Index:
YA . YB . YC . YD . YE . YF . YG . YH . YI . YJ . YK . YL . YM . YN . YO . YP . YQ . YR . YS . YT . YU . YV . YW . YX . YY . YZ .

Vietnamese Word Index:
YA . YB . YC . YD . YE . YF . YG . YH . YI . YJ . YK . YL . YM . YN . YO . YP . YQ . YR . YS . YT . YU . YV . YW . YX . YY . YZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: