English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
English Word Index:
XA . XB . XC . XD . XE . XF . XG . XH . XI . XJ . XK . XL . XM . XN . XO . XP . XQ . XR . XS . XT . XU . XV . XW . XX . XY . XZ .

Vietnamese Word Index:
XA . XB . XC . XD . XE . XF . XG . XH . XI . XJ . XK . XL . XM . XN . XO . XP . XQ . XR . XS . XT . XU . XV . XW . XX . XY . XZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: