English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shore

Best translation match:
English Vietnamese
shore
* danh từ
- bờ (biển, hồ lớn), bờ biển
- (pháp lý) phần đất giữa hai nước triều
* danh từ
- cột (chống tường, cây...) trụ
* ngoại động từ
- chống, đỡ
* (từ cổ,nghĩa cổ), thời quá khứ của shear

Probably related with:
English Vietnamese
shore
biển cả ; biển ; bên bờ ; bơ ; bến bình yên ; bến ; bờ biển ; bờ ; chống đỡ ; cả ; ra khơi ; ven biển ; vinh ; vào bờ ; vô bờ ; đây ;
shore
biển cả ; biển ; bên bờ ; bơ ; bến bình yên ; bến ; bờ biển ; bờ ; chống đỡ ; ra khơi ; ven biển ; vinh ; vào bờ ; vô bờ ; đây ;

May be synonymous with:
English English
shore; shoring
a beam or timber that is propped against a structure to provide support
shore; land; set ashore
arrive on shore
shore; prop; prop up; shore up
support by placing against something solid or rigid

May related with:
English Vietnamese
along-shore
* phó từ
- dọc theo bờ biển, dài theo bờ biển
off-shore
* tính từ & phó từ
- xa bờ biển, ở ngoài khơi
=off-shore fisheries+ nghề khơi
=off-shore wind+ gió thổi từ đất liền ra biển
off-shore purchases
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng hoá mua ở nước ngoài
shore dinner
* danh từ
- bữa ăn gồm toàn các thức tươi mới đánh được ở biển lên
shore-based
* tính từ
- (quân sự) có căn cứ ở bờ biển (máy bay, không ở tàu sân bay)
shore-leave
* danh từ
- phép được lên bờ (cho thuỷ thủ)
lee shore
* danh từ
- bờ hứng gió từ biển thổi vào
sea-shore
* danh từ
- bờ biển
- khoảng đất giữa hai con nước
shore-line
* danh từ
- đường nước gập bờ
- dải đất ven bờ
shoring
* danh từ
- sự chống đỡ
- hệ cột chống
table-shore
* danh từ
- (hải lý) bờ biển thấp và bằng phẳng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: