English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: Q

qualmqualmishqualmishnessqualmy
qualquerqualyficatoryqualyfiedqualyfier
quanquandquandaryquang
quangoquantquantaquanternary
quanternionquanticquantifiablequantifiably
quantificationquantifiedquantifierquantifies
quantifyquantilequantitativequantities
quantityquantizationquantizequantized
quantizerquantometerquantrillquantum
quantum-mechanicalquantum-mechanicsquaquaversalquarantinable
quarantinequarantinedquarendenquarender
quarkquarksquarrelquarreled
quarrelerquarrelingquarrelledquarreller
quarrelsomequarrelsomenessquarriedquarrier
quarriesquarryquarryingquarryman
quartquartanquartationquarter
quarter-bellquarter-dayquarter-deckquarter-final
quarter-lightquarter-milequarter-milerquarter-note
quarter-platequarter-restquarter-sawquarter-staff
quarter-windquarter-yardquarteragequarterback
quarterbacksquarterbellquarterdeckquartered
quarterfinalquarteringquarterlyquartermaster
quartermaster-generalquarternquarternityquarters
quarterstaffquarterstavesquartetquartette
quarticquartilequartoquartz
quartziferousquartzosequartzousquartzy
quasarquasarsquashquashee
quasiquasi-analyticquasi-argumentquasi-asymptote
quasi-comformalityquasi-contractquasi-divisorquasi-elliptic
quasi-fieldquasi-groupquasi-historicalquasi-inverse
quasi-judicialquasi-openquasi-orderingquasi-plane
quasi-rentquasi-ringquasi-sufficiencyquasi-syntax
quasimodoquassquassiaquassin
quaterquatercentenaryquaternaryquaternate
quaternionquaternityquaternizationquatorzain
quatorzequatrainquatrefoilquatrocentist
quatrocentoquattrocentistquaverquavering
quaveryquayquayagequayside
quequeanqueasilyqueasiness
queasyquebecoisquebrachoqueen

Prev1234Next

English Word Index:
QA . QB . QC . QD . QE . QF . QG . QH . QI . QJ . QK . QL . QM . QN . QO . QP . QQ . QR . QS . QT . QU . QV . QW . QX . QY . QZ .

Vietnamese Word Index:
QA . QB . QC . QD . QE . QF . QG . QH . QI . QJ . QK . QL . QM . QN . QO . QP . QQ . QR . QS . QT . QU . QV . QW . QX . QY . QZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: