English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: A

abruptlyabruptnessabruzzoabsalom
absalonabscessabscessedabscise
abscissabscissaabscissaeabscisse
abscissionabscondabscondedabsconder
abseilabsenceabsentabsent-minded
absent-mindedlyabsent-mindednessabsentationabsentee
absenteeismabsentlyabsinthabsinthe
absinthianabsolemabsolutaryabsolute
absolutelyabsolutenessabsolutesabsolution
absolutismabsolutistabsolutisticabsolvable
absolveabsolverabsolvingabsonant
absorbabsorbabilityabsorbableabsorbed
absorbedlyabsorbednessabsorbefacientabsorbency
absorbentabsorberabsorbingabsorbingly
absorbsabsorptanceabsorptionabsorptive
absorptivityabsquatulateabstainabstainer
abstainersabstainingabstemiousabstemiously
abstemiousnessabstentionabstergeabstergent
abstersionabstersiveabstinenceabstinency
abstinentabstinentlyabstractabstracted
abstractedlyabstractednessabstracterabstracting
abstractionabstractionismabstractionistabstractions
abstractlyabstractnessabstrahentabstriction
abstruseabstruselyabstrusenessabsurd
absurditiesabsurdityabsurdlyabterminal
abtruseabuabuliaabulic
abundanceabundantabundantlyabuse
abusedabuserabusesabusing
abusiveabusivelyabusivenessabut
abutilonabutmentabuttalabutter
abuttingabuzzabysmabysmal
abysmallyabysopelagicabyssabyssal
abyssobenthicacaciaacademeacademese
academiaacademicacademicalacademically
academicalsacademicianacademicsacademy
acalephacamasacanthiacanthocarp
acanthocarpousacanthocephalanacanthocephalousacanthocladous
acanthocystacanthomaacanthophoreacanthophysis
acanthoporeacanthusacapsularacardia
acariacaridacarpellousacarpous

Prev1234567891011121314151617181920Next21-40

English Word Index:
AA . AB . AC . AD . AE . AF . AG . AH . AI . AJ . AK . AL . AM . AN . AO . AP . AQ . AR . AS . AT . AU . AV . AW . AX . AY . AZ .

Vietnamese Word Index:
AA . AB . AC . AD . AE . AF . AG . AH . AI . AJ . AK . AL . AM . AN . AO . AP . AQ . AR . AS . AT . AU . AV . AW . AX . AY . AZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: