English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese Words: A

adipocyteadipoleucocyteadipolysisadipopexis
adiposeadiposenessadiposisadiposity
aditaditaaditusadj
adjacenceadjacencyadjacentadjacently
adjectivaladjectivallyadjectiveadjectively
adjectivesadjgateadjoinadjoining
adjointadjournadjournedadjournment
adjudgeadjudgementadjudgmentadjudicate
adjudicationadjudicativeadjudicatoradjunct
adjunctionadjunctiveadjurationadjuratory
adjureadjureradjuroradjust
adjustableadjustablyadjustedadjuster
adjustingadjustmentadjustmentsadjustor
adjustsadjutageadjutancyadjutant
adjuvantadjuvantsadleradm
admanadmassadmeasureadmeasurement
admeasureradminadminiculumadminister
administeredadministeringadministrableadministrant
administrateadministrationadministrationsadministrative
administrativelyadministratoradministratorsadministratorship
administratricesadministratrixadmirabilityadmirable
admirablenessadmirablyadmiraladmirals
admiralshipadmiraltyadmirationadmire
admiredadmireradmirersadmires
admiringadmiringlyadmissibilityadmissible
admissiblenessadmissiblyadmissionadmissions
admissiveadmitadmitsadmittable
admittanceadmittedadmittedlyadmitting
admixadmixtureadmonishadmonished
admonisheradmonishinglyadmonishmentadmonishments
admonitionadmonitoryadnateadnation
adnexaadnexedadnominaladnoun
adoadobeadolescariaadolescence
adolescencyadolescentadolescentsadolf
adonisadonizeadoptadoptability
adoptableadoptedadopteeadopter
adoptersadoptingadoptionadoptionism
adoptiveadoptivelyadorabilityadorable
adorablenessadorablyadorationadore
adoredadoreradoresadoring

Prev1234567891011121314151617181920Next21-40

English Word Index:
AA . AB . AC . AD . AE . AF . AG . AH . AI . AJ . AK . AL . AM . AN . AO . AP . AQ . AR . AS . AT . AU . AV . AW . AX . AY . AZ .

Vietnamese Word Index:
AA . AB . AC . AD . AE . AF . AG . AH . AI . AJ . AK . AL . AM . AN . AO . AP . AQ . AR . AS . AT . AU . AV . AW . AX . AY . AZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: