English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: valiant

Best translation match:
English Vietnamese
valiant
* tính từ
- dũng cảm, can đảm

Probably related with:
English Vietnamese
valiant
can đảm ; chiến sĩ dũng cảm ; dũng cảm ; mạnh bạo ; mạnh bạo đương ; mạnh dạn ; mạnh ; tàu valiant ;
valiant
can đảm ; chiến sĩ dũng cảm ; dũng cảm ; mạnh bạo ; mạnh bạo đương ; mạnh lớn ; mạnh ; tàu valiant ;

May be synonymous with:
English English
valiant; valorous
having or showing valor

May related with:
English Vietnamese
pot-valiant
* tính từ
- dũng cảm khi say rượu
trencher-valiant
* danh từ
- người ăn khoẻ
valiantness
- xem valiant
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: