English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tenderfoot

Best translation match:
English Vietnamese
tenderfoot
* danh từ, số nhiều tenderfeet
- người mới đến (một vùng khai hoang, chưa quen gian khổ)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sói con (hướng đạo)
- (thông tục) người mới gia nhập (đoàn thể); người mới học việc; người mới tu

Probably related with:
English Vietnamese
tenderfoot
kẻ chân ướt chân ráo ; người chân ướt chân ráo ; sói con ; tay mơ ;
tenderfoot
kẻ chân ướt chân ráo ; người chân ướt chân ráo ; sói con ; tay mơ ;

May related with:
English Vietnamese
tenderfoot
* danh từ, số nhiều tenderfeet
- người mới đến (một vùng khai hoang, chưa quen gian khổ)
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sói con (hướng đạo)
- (thông tục) người mới gia nhập (đoàn thể); người mới học việc; người mới tu
tenderfoot
kẻ chân ướt chân ráo ; người chân ướt chân ráo ; sói con ; tay mơ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: