English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: slacking

Probably related with:
English Vietnamese
slacking
ngã ;
slacking
ngã ;

May be synonymous with:
English English
slacking; goldbricking; goofing off; shirking; soldiering
the evasion of work or duty

May related with:
English Vietnamese
slack lime
* danh từ
- vôi (đã) tôi
slack water
* danh từ
- lúc nước không lên không xuống
- dòng nước không chảy
slack-baked
* tính từ
- nướng non (bánh mì)
- (nghĩa bóng) non nớt
slackness
* danh từ
- sự uể oải
- sự chùng (dây); sự lỏng lẻo (kỷ luật)
- sự phất phơ, sự chểnh mảng, sự lười biếng
- sự ăn không ngồi rồi
- sự đình trệ, sự ế ẩm (buôn bán)
managerial slack
- (Econ) Sự lỏng lẻo trong quản lý.
+ Xem X - EFFICIENCY.
slack plans
- (Econ) Các kế hoạch lỏng; Các kế hoạch trì trệ.
+ Một nét đặc trưng của các nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung là xu hướng các doanh nghiệp cố gắng vạch ra một kế hoạch nhằm đạt được sản lượng sản xuất thấp hơn mức có thể đạt được và/ hoặc sử dụng nhiều đầu hơn mức cần thiết.
organization slack
- (Econ) Sự lỏng lẻo về tổ chức.
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: