English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: giants

Probably related with:
English Vietnamese
giants
bọn khổng lồ ; con chim khổng lồ ; con vật khổng lồ ; khổng lồ ; lũ khổng lồ ; lồ băng ; lồ ; người khổng lồ ; người ; nhừng kẻ đại gia ; những anh hùng ; những gã khổng lồ ; những kẻ khổng lồ ; những người khổng lồ ; những tên khổng lồ ; tay khổng lồ ; thông minh lắm ;
giants
bọn khổng lồ ; con chim khổng lồ ; con vật khổng lồ ; khổng lồ ; lũ khổng lồ ; lồ băng ; lồ ; người khổng lồ ; nhừng kẻ đại gia ; những anh hùng ; những gã khổng lồ ; những kẻ khổng lồ ; những người khổng lồ ; những tên khổng lồ ; tay khổng lồ ; thông minh lắm ;

May related with:
English Vietnamese
giant cement
* danh từ
- xi măng hảo hạng
giant-powder
* danh từ
- thuốc nổ có sức công phá mạnh
giant-killer
* danh từ
- người hay đội (đội bóng đá) thắng một đối thủ có vẻ hơn hẳn mình
giant-size
* tính từ
- to đùng, to kềnh
red giant
* danh từ
- ngôi sao lớn đã tồn tại gần nửa đời của nó và phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: