English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: twitchiness

Best translation match:
English Vietnamese
twitchiness
* danh từ
- sự bối rối, sự sợ hãi; sự bực dọc, sự giậm giật

May related with:
English Vietnamese
twitchiness
* danh từ
- sự bối rối, sự sợ hãi; sự bực dọc, sự giậm giật
twitchy
* tính từ
- bối rối, sợ hãi; bực dọc, giậm giật
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: