English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: twitter

Best translation match:
English Vietnamese
twitter
* danh từ
- tiếng hót líu lo
- tiếng nói líu ríu (vì giận dữ, xúc động...)
!in a twitter; all in a twitter
- bồn chồn, xốn xang
=she was in a twitter partly of expectation and partly of fear+ lòng cô ta bồn chồn xốn xang phần vì mong đợi phần vì sợ hãi
* động từ
- hót líu lo
- nói líu ríu (vì giận dữ, xúc động...)

Probably related with:
English Vietnamese
twitter
bằng twitter ; chỉ ; hội twitter ; mạng xã hội twitter ; phát minh ; trang twitter ; trên twitter ;
twitter
bằng twitter ; chỉ ; hội twitter ; mạng xã hội twitter ; phát minh ; trang twitter ; trên twitter ;

May be synonymous with:
English English
twitter; chirrup
a series of chirps
twitter; chitter
make high-pitched sounds, as of birds

May related with:
English Vietnamese
twitter
* danh từ
- tiếng hót líu lo
- tiếng nói líu ríu (vì giận dữ, xúc động...)
!in a twitter; all in a twitter
- bồn chồn, xốn xang
=she was in a twitter partly of expectation and partly of fear+ lòng cô ta bồn chồn xốn xang phần vì mong đợi phần vì sợ hãi
* động từ
- hót líu lo
- nói líu ríu (vì giận dữ, xúc động...)
twitter
bằng twitter ; chỉ ; hội twitter ; mạng xã hội twitter ; phát minh ; trang twitter ; trên twitter ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: