English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: top-sawyer

Best translation match:
English Vietnamese
top-sawyer
* danh từ
- người thợ cưa đứng ở bên cao (trong hai người cùng kéo cưa)
- (thông tục) người có địa vị cao; người quyền cao chức trọng
- nhân vật xuất sắc; chuyên gia loại một
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: