English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: sweaty

Best translation match:
English Vietnamese
sweaty
* tính từ
- đầy mồ hôi, đẫm mồ hôi
- như mồ hôi
=a sweaty odour+ mùi mồ hôi
- làm đổ mồ hôi

Probably related with:
English Vietnamese
sweaty
hôi thúi ; mồ hôi ; toát mồ hôi ; đầy mồ hôi ; đẫm mồ hôi ; đẹp đấy ; ướt át ;
sweaty
hôi thúi ; mồ hôi ; rất ; toát mồ hôi ; đầy mồ hôi ; đẫm mồ hôi ; đẹp đấy ; ướt át ;

May related with:
English Vietnamese
sweaty
* tính từ
- đầy mồ hôi, đẫm mồ hôi
- như mồ hôi
=a sweaty odour+ mùi mồ hôi
- làm đổ mồ hôi
sweatiness
* danh từ
- sự đầm đìa mồ hôi; mồ hôi nhễ nhại
- sự làm đổ mồ hôi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: