English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: right-and-left

Best translation match:
English Vietnamese
right-and-left
* tính từ
- cả bên phải lẫn bên trái; bằng cả hai tay
=a right-and-left shot+ phát súng bắn liên tiếp từ cả hai nòng
=a right-and-left screw+ ốc văn được cả bên phải lẫn bên trái
* danh từ
- phát súng bắn liên tiếp từ cả hai nòng
- (thể dục,thể thao) cú đấm trái phải liên tiếp
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: