English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: right-hand

Best translation match:
English Vietnamese
right-hand
* tính từ
- (thuộc) tay phải, ở bên tay phải
=a right-hand glove+ chiếc găng tay phải
=a right-hand amn+ người ngồi bên phải; người giúp việc đắc lực, cánh tay phải ((nghĩa bóng))
- (kỹ thuật) xoáy về phía phải
=a right-hand screw+ ốc có đường ren xoáy về phía phải

May be synonymous with:
English English
right-hand; right
intended for the right hand
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: