English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: rices

Probably related with:
English Vietnamese
rices
gạo ;
rices
gạo ;

May related with:
English Vietnamese
rice-bird
* danh từ
- (động vật học) chim sẻ Gia-va
rice-field
-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/
* danh từ
- bông lúa
rice-mill
* danh từ
- nhà máy xay (gạo)
rice-paddies
-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/
* danh từ
- bông lúa
rice-paper
* danh từ
- giấy thông thảo (Trung quốc)
rice-pudding
* danh từ
- Puđinh gạo
rice-swamp
-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/
* danh từ
- bông lúa
rice-wine
* danh từ
- rượu xakê
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: