English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ca khúc

Best translation match:
Vietnamese English
ca khúc
* noun
- Song
=ca khúc cổ truyền+a traditional song

Probably related with:
Vietnamese English
ca khúc
song ; songs ; the song ; this song the other ; this song ; with a song ;
ca khúc
song ; songs ; the restaurant ; the song ; this song the other ; this song ; with a song ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: