English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: riboflavin

Best translation match:
English Vietnamese
riboflavin
* danh từ
- vitamin B 2 (có trong thịt, cá, sữa, rau xanh giúp cho sự phát triển của con người)

May be synonymous with:
English English
riboflavin; hepatoflavin; lactoflavin; ovoflavin; vitamin b2; vitamin g
a B vitamin that prevents skin lesions and weight loss

May related with:
English Vietnamese
riboflavin
* danh từ
- vitamin B 2 (có trong thịt, cá, sữa, rau xanh giúp cho sự phát triển của con người)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: