English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: laced

Best translation match:
English Vietnamese
laced
* tính từ
- có dây buộc

Probably related with:
English Vietnamese
laced
cũng giống như ; tiêm vào ; trộn ;
laced
tiêm vào ; trộn ;

May be synonymous with:
English English
laced; tied
closed with a lace

May related with:
English Vietnamese
lace-making
* danh từ
- nghề làm ren; nghệ thuật làm ren
needle-lace
* danh từ
- đăng ten ren bằng kim
shoe-lace
* danh từ
- dây giày
stay-lace
* danh từ
- đăng ten yếm nịt
strait-laced
* tính từ
- nịt chặt (nịt vú...)
- (nghĩa bóng) quá khắt khe, quá câu nệ (về đạo đức); khổ hạnh
lace-up
* danh từ
- giày hoặc giày ống có dây buộc
laced
* tính từ
- có dây buộc
lacing
* danh từ
- sự buộc
- cái buộc
- chút rượu bỏ vào thức ăn, đặc biệt là đồ uống (ví dụ cà phê) để thêm hương vị
- lớp gạch xây thêm vào tường bằng đá để tăng sức chịu đựng
- (thông tục) trận đòn đánh, quất bằng roi
tight-laced
* tính từ
- thắt căng (áo nịt ngực...)
- (bóng) nghiêm túc; chặt chẽ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: