English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: latching

Probably related with:
English Vietnamese
latching
hiểu được các ;

May related with:
English Vietnamese
latch
* danh từ
- chốt cửa, then cửa
=the leave the door+ đóng cửa bằng then
- khoá rập ngoài
* ngoại động từ
- đóng (cửa) bằng chốt, gài then
latch
chốt ; gài đây ; then cửa ; tích hợp với ; tích hợp ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: