English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xà nhà

Best translation match:
Vietnamese English
xà nhà
* noun
-beam

Probably related with:
Vietnamese English
xà nhà
away from home ; away from them ; away from ; away ; far from home ; from home ; from their homes ; pressed from their homes ; re away ; separating from my mom ; its beams ;
xà nhà
away from home ; away from them ; away from ; away ; far from home ; from home ; from their homes ; its beams ; pressed from their homes ; re away ; separating from my mom ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: