English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yourself

Best translation match:
English Vietnamese
yourself
* đại từ phản thân (số nhiều yourselves)
- tự anh, tự chị, chính anh, chính mày, tự mày, tự mình
=you mush wash yourself+ mày phải tắm rửa đi
=you yourself said so; you said so yourself+ chính anh đã nói thế
=you are not quite yourself today+ hôm nay anh không được bình thường
=help yourself to some more meat+ mời anh xơi thêm thịt
=how's yourself?+ (từ lóng) còn anh có khoẻ không?
=be yourself!+ hãy trấn tĩnh lại!
![all] by yourself
- một mình
=finish it by yourself+ hãy làm xong cái đó lấy một mình
=you'll be left by yourself+ anh bị bỏ lại một mình

Probably related with:
English Vietnamese
yourself
ai ; anh dính ; anh làm ; anh một ; anh nữa ; anh thôi ; anh tự mình ; anh tự ; anh ; anh đi ; ba ̉ n thân ; bi ; biết chính mình ; bà nữa ; bà tự ; bà ; bà đang ; bàn ; bây giờ anh ; bây giờ ; bây ; bạn có thể ; bạn tự ; bạn ; bản thân anh ; bản thân bà di ; bản thân bà ; bản thân bạn ; bản thân bạn đi ; bản thân cho ; bản thân con nữa ; bản thân cô ; bản thân cậu ; bản thân huynh ; bản thân mày ; bản thân mình nữa ; bản thân mình thôi ; bản thân mình tự tin ; bản thân mình ; bản thân mình đi ; bản thân mình đó ; bản thân nhé ; bản thân nữa ; bản thân ; bản thân đi ; bản thận ; bảng của mình ; bảng tên ; bắt mình phải ; bị ; bời ; chi ́ nh mi ̀ nh ; chia ; cho anh ; cho bản thân ; cho chính bản thân ; cho cô ; cho mình ; cho mình đi ; cho mình đấy ; cho ; chuyện ; chán mình ; chính anh ; chính anh đi ; chính bạn ; chính bản thân anh ; chính bản thân bạn ; chính bản thân mình ; chính bản thân ; chính con ; chính cô ; chính cậu ; chính cổ ; chính em ; chính minh đi ; chính mày ; chính mình thôi ; chính mình ; chính mình đi ; chính mình đấy ; chính mẹ ; chính mịnh ; chính tay anh ; chính tay ; chính ; chính ông ; chúng ; chưa ; chế mình ; chỉ mình cô ; chị ; chứ ; coi lại con đi ; coi mình ; con gái ; con mẹ mày này ; con mẹ mày ; con ngươi chị ; con người anh ; con ; các người cứ ; cái con ; cái thân của anh ; còn anh ; có thể tự ; cô gái ích kỷ ; cô phải ; cô ; cô đi ; cơ thể ; cải trang ; cậu xem ; cậu ; cậu đi ; của anh ; của bạn ; của mình ; cứ tự nhiên ; cứ tự nhiên đi ; cứ ; cứu chính mình ; diện ; dính ; dụm ; em nữa ; em ra ; em thôi ; em ; em đi ; em đấy ; giết ; giờ ; gì bạn ; gì cho ; hãy tự ; hãy ; hả ; hết mình ; hết rồi ; i chi ́ nh mi ̀ nh ; i thư ; i thư ́ ; kiếm ; la ̣ i ông ; lo cho mình nhé ; lo mà tự ; lo ̉ ng ; là bản thân ; là chính anh ; là huynh ; là mình ; làm như đã nghĩ ; làm sao ; làm vậy ; lành ; lên ; lô ; lại ; lại đi ; lấy mình ; lấy ; lợi ích của anh ; ma ; margaret ; mi ; mi ̀ nh la ; mi ̀ nh la ̀ ai ; mi ̀ nh ; minh ; mà tự ; mà ; mày thôi ; mày ; mày đi ; mày ấy ; mét ; mình anh ; mình cho ; mình chút ; mình chớ ; mình chứ ; mình coi ; mình con đi ; mình cô thôi ; mình cô ; mình cậu biết ; mình là ; mình làm thôi ; mình làm ; mình lại ; mình một chút ; mình nhé ; mình như vậy ; mình như ; mình nữa ; mình ra ; mình rằng ; mình sao ; mình thì ; mình thôi ; mình thế ; mình toàn ; mình xem ; mình ; mình ý ; mình đi ; mình đó ; mình được ; mình đấy ; mắt đi ; mẹ anh ; mẹ em ấy ; một mình ; một mình đó ; mời ; n mi ̀ nh ; n thân mi ; n thân mi ̀ ; n thân mình ; n thân ; n ; nghĩ vậy thôi ; ngoại ; ngươi ; ngồi ; ngủ ; nh mi ̀ nh ; nh ; nhe ; nhân bản của mình ; nhé mời lên ; nhé ; như bạn ; như cô ; như mình ; như một ; như vậy ; như ; nên ; nữa ; phiền ; phải anh ; phải chính mình ; phải cậu tự ; quá ; ra cho mình ; riêng anh ; riêng chị ; riêng câ ; riêng ma ; riêng mi ; riêng mi ̀ ; riêng mình anh ; riêng mình anh được không ; riêng mình anh được ; riêng mình ; riêng mình đi ; riêng mình đấy ; riêng ; rắc ; rằng bạn ; rằng mình ; rằng ; rời ; sao mà ; sao ; suốt ; sĩ quan ; sức ; t ; tay mình ; tay đi ; thâ ̣ n ; thân bạn ; thân ma ; thân mày ; thân mình ra đây cho ; thân mình ; thân thể ; thân ; thân đi ; thì bản thân ; thì làm ; thì để dành ạ ; thôi ; thú ; thư ; thư ́ ; thế ; thể cho ông biết ; thể tự ; thể ; thở ; thủ dâm đi ; thủ đi ; thực mục sở thị ; tiê ̉ u thư ; trang ; trọng ; trọng đó ; tâm tưởng mình ; tâm ; tâm đi ; tìm ; tĩnh ; tư bản thân ; tư tưởng ; tư ; tư ̣ nhiên ; tư ̣ đi ma ; tư ̣ đi ma ̀ ; tận ; tỉnh ; tốt ; tổn ; tức ; tự bản thân con ; tự cứu ; tự lo lấy ; tự làm khó mình ; tự làm ; tự lý ; tự mà ; tự mình ; tự nhiên như ; tự nhiên ; tự nhủ ; tự suy đóan lấy ; tự sát ; tự sát đi ; tự tay ; tự thân ; tự tin ; tự tiện ; tự trách ; tự tử ; tự ; tự đi mà ; tự đi ; tự đánh bóng ; tự đánh ; tỷ ; u ; uô ; vào bản thân ; vào mình nhé ; vào ; vô đi ; vậy ; vặt mình nữa ; về bản thân ; về ; với mình ; xem ; xác ; xó ; yourseif ; à ; ích kỷ ; ích ; ông tự ; ông ; ông đi ; đang tự ; đi con ; đi nhỉ ; đi nào ; đi tìm ; đi ; đáng đấy ; đâm đầu vô ; đâu ; đó ; đúng là anh ; được ; đạn ; đấy ; đổi ; đội trưởng tự biên tập ; đời mình nữa chứ ; ̀ ba ̉ n thân ; ́ i thư ; ́ i thư ́ ; ́ n mi ̀ nh ; ́ nh mi ̀ nh ; ́ tư ̣ nhiên ; ̃ ; ̉ mi ̀ nh ; ̉ n thân ; ̉ nhe ; ̉ thân ; ̣ i ; ̣ n hi ̀ nh đi ; ̣ ;
yourself
ai ; anh dính ; anh làm ; anh một ; anh nữa ; anh thôi ; anh tự mình ; anh ; anh đi ; ba ̉ n thân ; bi ; biết chính mình ; bà nữa ; bà tự ; bà ; bà đang ; bàn ; bây giờ anh ; bây giờ ; bây ; bạn có thể ; bạn tự ; bạn ; bản thân anh ; bản thân bà di ; bản thân bà ; bản thân bạn ; bản thân bạn đi ; bản thân cho ; bản thân con nữa ; bản thân cô ; bản thân cậu ; bản thân huynh ; bản thân mày ; bản thân mình nữa ; bản thân mình thôi ; bản thân mình tự tin ; bản thân mình ; bản thân mình đi ; bản thân mình đó ; bản thân nhé ; bản thân nữa ; bản thân ; bản thân đi ; bản thận ; bảng của mình ; bảng tên ; bắt mình phải ; bị ; bời ; chia ; cho anh ; cho bản thân ; cho chính bản thân ; cho cô ; cho mình ; cho mình đi ; cho mình đấy ; cho ; chuyện ; chán mình ; chính anh ; chính anh đi ; chính bạn ; chính bản thân anh ; chính bản thân bạn ; chính bản thân mình ; chính bản thân ; chính con ; chính cô ; chính cậu ; chính cổ ; chính em ; chính minh đi ; chính mày ; chính mình thôi ; chính mình ; chính mình đi ; chính mình đấy ; chính mẹ ; chính mịnh ; chính tay anh ; chính tay ; chính ; chính ông ; chúng ; chưa ; chế mình ; chỉ mình cô ; chị ; chứ ; chừng ; coi lại con đi ; coi mình ; con gái ; con mẹ mày này ; con mẹ mày ; con ngươi chị ; con người anh ; con ; các người cứ ; cái con ; cái thân của anh ; còn anh ; có thể tự ; cô gái ích kỷ ; cô phải ; cô ; cô đi ; cơ thể ; cải trang ; cậu xem ; cậu ; cậu đi ; của anh ; của bạn ; của mình ; cứ tự nhiên ; cứ tự nhiên đi ; cứu chính mình ; da ; diện ; dính ; em nữa ; em ra ; em thôi ; em đi ; em đấy ; frank ; giết ; giờ ; gì bạn ; gì cho ; hãy tự ; hãy ; hả ; hết mình ; hết rồi ; i ; không tốt ; kiếm ; la ̣ i ông ; lo cho mình nhé ; lo mà tự ; lo ̉ ng ; là bản thân ; là chính anh ; là huynh ; là mình ; làm như đã nghĩ ; làm ; lâ ; lên ; lại ; lại đi ; lấy mình ; lấy ; lợi ích của anh ; margaret ; mi ; mi ̀ nh ; minh ; mà tự ; mà ; mày thôi ; mày ; mày đi ; mày ấy ; mét ; mình anh ; mình cho ; mình chút ; mình chớ ; mình chứ ; mình coi ; mình con đi ; mình cô thôi ; mình cô ; mình cậu biết ; mình là ; mình làm thôi ; mình làm ; mình lại ; mình một chút ; mình nhé ; mình như vậy ; mình như ; mình nữa ; mình ra ; mình rằng ; mình sao ; mình thì ; mình thôi ; mình thế ; mình toàn ; mình xem ; mình ; mình ý ; mình đi ; mình đó ; mình được ; mình đấy ; mắt đi ; mẹ em ấy ; một mình ; một mình đó ; mời ; n mi ̀ nh ; n thân mi ; n thân mi ̀ ; n thân mình ; n thân ; ng mư ̣ ; nghĩ vậy thôi ; ngoại ; ngươi ; ngồi ; ngủ ; nh mi ̀ nh ; nhe ; nhi ; nhân bản của mình ; nhé mời lên ; nhé ; như bạn ; như cô ; như mình ; như một ; như vậy ; như ; nhận ; nữa ; phiền ; phải anh ; phải chính mình ; phải cậu tự ; quá ; ra cho mình ; riêng anh ; riêng chị ; riêng câ ; riêng ma ; riêng mi ; riêng mi ̀ ; riêng mình anh ; riêng mình anh được không ; riêng mình anh được ; riêng mình ; riêng mình đi ; riêng mình đấy ; riêng ; rắc ; rằng bạn ; rằng mình ; rằng ; rời ; sao ; suốt ; sĩ quan ; sức ; t ; tay mình ; tay đi ; texas ; thoải ; thâ ̣ n ; thân bạn ; thân ma ; thân mày ; thân mình ra đây cho ; thân mình ; thân thể ; thân ; thân đi ; thì bản thân ; thì làm ; thì để dành ạ ; thôi ; thú ; thế ; thể tự ; thể ; thở ; thủ đi ; thực mục sở thị ; tiê ̉ u thư ; trai ; trang ; trọng ; trọng đó ; tâm tưởng mình ; tâm ; tâm đi ; tìm ; tĩnh ; tư bản thân ; tư tưởng ; tư ; tư ̣ ; tư ̣ đi ma ; tư ̣ đi ma ̀ ; tận ; tỉnh ; tỏ ; tốt ; tổn ; tức ; tự bản thân con ; tự cứu ; tự lo lấy ; tự làm khó mình ; tự làm ; tự lý ; tự mà ; tự mình ; tự nhiên như ; tự nhiên ; tự nhủ ; tự suy đóan lấy ; tự sát ; tự sát đi ; tự tay ; tự thân ; tự tin ; tự tiện ; tự trách ; tự tử ; tự ; tự đi mà ; tự đi ; tự đánh bóng ; tự đánh ; uô ; vào bản thân ; vào em ; vào mình nhé ; vào ; vô đi ; vặt mình nữa ; về bản thân ; về ; với mình ; xem ; xác ; xó ; yourseif ; à ; ích kỷ ; ích ; ông tự ; ông ; ông đi ; đang tự ; đi con ; đi nhỉ ; đi nào ; đi tìm ; đi ; đo ; đáng đấy ; đâm đầu vô ; đâu ; đó ; đúng là anh ; được ; đạn ; đấy ; đổi ; đội trưởng tự biên tập ; đời mình nữa chứ ; ̀ ba ̉ n thân ; ́ n mi ̀ nh ; ́ ng mư ̣ ; ́ nh mi ̀ nh ; ̃ ; ̉ mi ̀ nh ; ̉ n thân ; ̉ nhe ; ̉ thân ; ̣ i ; ̣ t ; ̣ tư ; ̣ tư ̣ ;

May related with:
English Vietnamese
yourself
* đại từ phản thân (số nhiều yourselves)
- tự anh, tự chị, chính anh, chính mày, tự mày, tự mình
=you mush wash yourself+ mày phải tắm rửa đi
=you yourself said so; you said so yourself+ chính anh đã nói thế
=you are not quite yourself today+ hôm nay anh không được bình thường
=help yourself to some more meat+ mời anh xơi thêm thịt
=how's yourself?+ (từ lóng) còn anh có khoẻ không?
=be yourself!+ hãy trấn tĩnh lại!
![all] by yourself
- một mình
=finish it by yourself+ hãy làm xong cái đó lấy một mình
=you'll be left by yourself+ anh bị bỏ lại một mình
yourself
ai ; anh dính ; anh làm ; anh một ; anh nữa ; anh thôi ; anh tự mình ; anh tự ; anh ; anh đi ; ba ̉ n thân ; bi ; biết chính mình ; bà nữa ; bà tự ; bà ; bà đang ; bàn ; bây giờ anh ; bây giờ ; bây ; bạn có thể ; bạn tự ; bạn ; bản thân anh ; bản thân bà di ; bản thân bà ; bản thân bạn ; bản thân bạn đi ; bản thân cho ; bản thân con nữa ; bản thân cô ; bản thân cậu ; bản thân huynh ; bản thân mày ; bản thân mình nữa ; bản thân mình thôi ; bản thân mình tự tin ; bản thân mình ; bản thân mình đi ; bản thân mình đó ; bản thân nhé ; bản thân nữa ; bản thân ; bản thân đi ; bản thận ; bảng của mình ; bảng tên ; bắt mình phải ; bị ; bời ; chi ́ nh mi ̀ nh ; chia ; cho anh ; cho bản thân ; cho chính bản thân ; cho cô ; cho mình ; cho mình đi ; cho mình đấy ; cho ; chuyện ; chán mình ; chính anh ; chính anh đi ; chính bạn ; chính bản thân anh ; chính bản thân bạn ; chính bản thân mình ; chính bản thân ; chính con ; chính cô ; chính cậu ; chính cổ ; chính em ; chính minh đi ; chính mày ; chính mình thôi ; chính mình ; chính mình đi ; chính mình đấy ; chính mẹ ; chính mịnh ; chính tay anh ; chính tay ; chính ; chính ông ; chúng ; chưa ; chế mình ; chỉ mình cô ; chị ; chứ ; coi lại con đi ; coi mình ; con gái ; con mẹ mày này ; con mẹ mày ; con ngươi chị ; con người anh ; con ; các người cứ ; cái con ; cái thân của anh ; còn anh ; có thể tự ; cô gái ích kỷ ; cô phải ; cô ; cô đi ; cơ thể ; cải trang ; cậu xem ; cậu ; cậu đi ; của anh ; của bạn ; của mình ; cứ tự nhiên ; cứ tự nhiên đi ; cứ ; cứu chính mình ; diện ; dính ; dụm ; em nữa ; em ra ; em thôi ; em ; em đi ; em đấy ; giết ; giờ ; gì bạn ; gì cho ; hãy tự ; hãy ; hả ; hết mình ; hết rồi ; i chi ́ nh mi ̀ nh ; i thư ; i thư ́ ; kiếm ; la ̣ i ông ; lo cho mình nhé ; lo mà tự ; lo ̉ ng ; là bản thân ; là chính anh ; là huynh ; là mình ; làm như đã nghĩ ; làm sao ; làm vậy ; lành ; lên ; lô ; lại ; lại đi ; lấy mình ; lấy ; lợi ích của anh ; ma ; margaret ; mi ; mi ̀ nh la ; mi ̀ nh la ̀ ai ; mi ̀ nh ; minh ; mà tự ; mà ; mày thôi ; mày ; mày đi ; mày ấy ; mét ; mình anh ; mình cho ; mình chút ; mình chớ ; mình chứ ; mình coi ; mình con đi ; mình cô thôi ; mình cô ; mình cậu biết ; mình là ; mình làm thôi ; mình làm ; mình lại ; mình một chút ; mình nhé ; mình như vậy ; mình như ; mình nữa ; mình ra ; mình rằng ; mình sao ; mình thì ; mình thôi ; mình thế ; mình toàn ; mình xem ; mình ; mình ý ; mình đi ; mình đó ; mình được ; mình đấy ; mắt đi ; mẹ anh ; mẹ em ấy ; một mình ; một mình đó ; mời ; n mi ̀ nh ; n thân mi ; n thân mi ̀ ; n thân mình ; n thân ; n ; nghĩ vậy thôi ; ngoại ; ngươi ; ngồi ; ngủ ; nh mi ̀ nh ; nh ; nhe ; nhân bản của mình ; nhé mời lên ; nhé ; như bạn ; như cô ; như mình ; như một ; như vậy ; như ; nên ; nữa ; phiền ; phải anh ; phải chính mình ; phải cậu tự ; quá ; ra cho mình ; riêng anh ; riêng chị ; riêng câ ; riêng ma ; riêng mi ; riêng mi ̀ ; riêng mình anh ; riêng mình anh được không ; riêng mình anh được ; riêng mình ; riêng mình đi ; riêng mình đấy ; riêng ; rắc ; rằng bạn ; rằng mình ; rằng ; rời ; sao mà ; sao ; suốt ; sĩ quan ; sức ; t ; tay mình ; tay đi ; thâ ̣ n ; thân bạn ; thân ma ; thân mày ; thân mình ra đây cho ; thân mình ; thân thể ; thân ; thân đi ; thì bản thân ; thì làm ; thì để dành ạ ; thôi ; thú ; thư ; thư ́ ; thế ; thể cho ông biết ; thể tự ; thể ; thở ; thủ dâm đi ; thủ đi ; thực mục sở thị ; tiê ̉ u thư ; trang ; trọng ; trọng đó ; tâm tưởng mình ; tâm ; tâm đi ; tìm ; tĩnh ; tư bản thân ; tư tưởng ; tư ; tư ̣ nhiên ; tư ̣ đi ma ; tư ̣ đi ma ̀ ; tận ; tỉnh ; tốt ; tổn ; tức ; tự bản thân con ; tự cứu ; tự lo lấy ; tự làm khó mình ; tự làm ; tự lý ; tự mà ; tự mình ; tự nhiên như ; tự nhiên ; tự nhủ ; tự suy đóan lấy ; tự sát ; tự sát đi ; tự tay ; tự thân ; tự tin ; tự tiện ; tự trách ; tự tử ; tự ; tự đi mà ; tự đi ; tự đánh bóng ; tự đánh ; tỷ ; u ; uô ; vào bản thân ; vào mình nhé ; vào ; vô đi ; vậy ; vặt mình nữa ; về bản thân ; về ; với mình ; xem ; xác ; xó ; yourseif ; à ; ích kỷ ; ích ; ông tự ; ông ; ông đi ; đang tự ; đi con ; đi nhỉ ; đi nào ; đi tìm ; đi ; đáng đấy ; đâm đầu vô ; đâu ; đó ; đúng là anh ; được ; đạn ; đấy ; đổi ; đội trưởng tự biên tập ; đời mình nữa chứ ; ̀ ba ̉ n thân ; ́ i thư ; ́ i thư ́ ; ́ n mi ̀ nh ; ́ nh mi ̀ nh ; ́ tư ̣ nhiên ; ̃ ; ̉ mi ̀ nh ; ̉ n thân ; ̉ nhe ; ̉ thân ; ̣ i ; ̣ n hi ̀ nh đi ; ̣ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: