English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: vegetarian

Best translation match:
English Vietnamese
vegetarian
* danh từ
- người ăn chay
* tính từ
- ăn chay; chay
=vegetarian food+ thức ăn chay
=vegetarian diet+ chế độ ăn toàn rau, chế độ ăn chay
=vegetarian priciples+ thuyết ăn chay

Probably related with:
English Vietnamese
vegetarian
chay không ; chay ; kiêng thịt ; người ăn chay ; người ăn ; thứ chay ; thức ăn chay ; thử nghiệm ; ăn chay ; ăn kiêng ; ăn thực vật ; đồ chay ;
vegetarian
chay không ; chay ; kiêng thịt ; người ăn chay ; người ăn ; thứ chay ; thức ăn chay ; thử nghiệm ; ăn chay ; ăn kiêng ; ăn thực vật ; đồ chay ;

May related with:
English Vietnamese
vegetarianism
* danh từ
- thuyết ăn chay
- chế độ ăn chay
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: