English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: embalmment

Best translation match:
English Vietnamese
embalmment
* danh từ
- sự ướp (xác chết)
- sự ướp chất thơm
- sự giữ cho khỏi bị quên; sự giữ trân trọng; sự ghi nhớ

May related with:
English Vietnamese
embalmment
* danh từ
- sự ướp (xác chết)
- sự ướp chất thơm
- sự giữ cho khỏi bị quên; sự giữ trân trọng; sự ghi nhớ
embalmer
- xem embalm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: