English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: elephant

Best translation match:
English Vietnamese
elephant
* danh từ
- (động vật học) con voi
- khổ giấy 70 cm x 57, 5 cm
=double elephant+ khổ giấy 1 m x 77 cm
- (Elephant) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng Cộng hoà
- sắt vòm
!to see the elephant
!to get a look at the elephant
- đi thăm những kỳ quan (của một thành phố...)
- biết đời, biết thiên hạ
!white elephant
- (xem) white

Probably related with:
English Vietnamese
elephant
chú voi ; con voi con ; con voi ; quan ; tổng thể to lớn ; voi ; ̣ t con voi ;
elephant
chú voi ; con voi con ; con voi ; quan ; tổng thể to lớn ; voi ; ̣ t con voi ;

May related with:
English Vietnamese
elephant
* danh từ
- (động vật học) con voi
- khổ giấy 70 cm x 57, 5 cm
=double elephant+ khổ giấy 1 m x 77 cm
- (Elephant) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng Cộng hoà
- sắt vòm
!to see the elephant
!to get a look at the elephant
- đi thăm những kỳ quan (của một thành phố...)
- biết đời, biết thiên hạ
!white elephant
- (xem) white
sea elephant
* danh từ
- (động vật học) voi biển
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: