English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: súng máy

Probably related with:
Vietnamese English
súng máy
what ; your gun ; a machine gun ; machine gun ; machine guns ; machine pistol ; machine pistols ; many machines ; rifles ; the hogs ; the machine gun ;
súng máy
a machine gun ; machine gun ; machine guns ; machine pistol ; machine pistols ; many machines ; rifles ; the hogs ; the machine gun ; what ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: