English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: jail

Best translation match:
English Vietnamese
jail
* danh từ & ngoại động từ
- (như) goal

Probably related with:
English Vietnamese
jail
bắt bỏ tù ; bắt ; bị giam mất ; bỏ tù ; giam nghe ; giam ; gỡ lịch ; kho ; lao lý ; lao ngục ; ngồi tù ; ngục ; nhà giam ; nhà tù ; nhô ; nhô ́ ; o tu ; o tu ̀ ; phòng giam ; t giam ; trong tù ; trong tù đi ; trong tù được mà ; trong tù được ; trại giam ; tu ; tù chung ; tù chắc ; tù chứ ; tù cơ ; tù cứu ; tù giam ; tù hả ; tù sẽ bị ; tù tội ; tù ; tù đó ; tù được ; tù đấy ; tạm giam ; tống vào tù ; vô tù ; đó vào tù ; đó ; ̀ nhô ; ̀ nhô ́ ; ̀ o tu ; ̀ o tu ̀ ; ́ t giam ; ở massachusetts ; ở trong tù ; ở trong tù đã ;
jail
bắt bỏ tù ; bắt ; bị giam mất ; bỏ tù ; dùng ; giam nghe ; giam ; gỡ lịch ; kho ; lao lý ; lao ngục ; ngồi tù ; ngục ; nhà giam ; nhà tù ; nhô ; nhô ́ ; o tu ; o tu ̀ ; phòng giam ; t giam ; trong tù ; trong tù đi ; trong tù được mà ; trong tù được ; trại giam ; tu ; tù chung ; tù chắc ; tù chứ ; tù cơ ; tù cứu ; tù giam ; tù hả ; tù sẽ bị ; tù tội ; tù ; tù đó ; tù được ; tù đấy ; tạm giam ; vô tù ; đó vào tù ; đó ; ̀ nhô ; ̀ nhô ́ ; ̀ o tu ; ̀ o tu ̀ ; ́ t giam ; ở trong tù ; ở trong tù đã ;

May be synonymous with:
English English
jail; clink; gaol; jailhouse; pokey; poky; slammer
a correctional institution used to detain persons who are in the lawful custody of the government (either accused persons awaiting trial or convicted persons serving a sentence)
jail; gaol; immure; imprison; incarcerate; jug; lag; put away; put behind bars; remand
lock up or confine, in or as in a jail

May related with:
English Vietnamese
jail-bird
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: