English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: emphasize

Best translation match:
English Vietnamese
emphasize
* ngoại động từ
- nhấn mạnh
- làm nổi bật (sự kiện...)

Probably related with:
English Vietnamese
emphasize
nhấn mạnh rằng ; nhấn mạnh về ; nhấn mạnh ; nhấn mạnh điều ; nhấn mạnh đầy ; nổi bật sự ; phải nhấn mạnh ;
emphasize
nhấn mạnh rằng ; nhấn mạnh về ; nhấn mạnh ; nhấn mạnh điều ; nhấn mạnh đầy ; nổi bật sự ; phải nhấn mạnh ;

May be synonymous with:
English English
emphasize; accent; accentuate; emphasise; punctuate; stress
to stress, single out as important
emphasize; emphasise; underline; underscore
give extra weight to (a communication)

May related with:
English Vietnamese
emphases
* danh từ, số nhiều emphases
- sự nhấn mạnh; (ngôn ngữ học) sự nhấn giọng
- tầm quan trọng
- sự bối rối, sự rõ nét
emphasize
* ngoại động từ
- nhấn mạnh
- làm nổi bật (sự kiện...)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: