English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đông bắc

Best translation match:
Vietnamese English
đông bắc
- North-east

Probably related with:
Vietnamese English
đông bắc
denari ; dollar bill ; dollar ; penny ; pieces of silver ; silver dollars ; silver pieces ; the silver dollar ; ne ; north east ; northeast of ; northeast ; northeastern ; northwest ; the northeast ;
đông bắc
denari ; dollar bill ; dollar ; ne ; north east ; northeast of ; northeast ; northeastern ; northwest ; penny ; pieces of silver ; silver dollars ; silver pieces ; the northeast ; the silver dollar ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: