English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đóng quân

Best translation match:
Vietnamese English
đóng quân
- Garrison

Probably related with:
Vietnamese English
đóng quân
men ; dongguan ; be camped ; bivouac ; hq ; post ; stationed in ; stationed the ; stationed ; governing body ;
đóng quân
be camped ; bivouac ; dongguan ; encamped ; hq ; men ; post ; stationed in ; stationed the ; stationed ; the camp ; would ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: