English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cà chua

Best translation match:
Vietnamese English
cà chua
* noun
-tomato

Probably related with:
Vietnamese English
cà chua
both the ; a tomato ; cherry tomatoes ; ketchup ; some tomato ; some tomatoes ; their tomato ; tomato sauce ; tomato ; tomatoes ; with tomatoes ; within a tomato ; your fruit ; mama ; yet ;
cà chua
a tomato ; both the ; cherry tomatoes ; ketchup ; mama ; some tomato ; some tomatoes ; their tomato ; tomato sauce ; tomato ; tomatoes ; with tomatoes ; within a tomato ; yet ; your fruit ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: