English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sức sống

Best translation match:
Vietnamese English
sức sống
* noun
- vitality
=một dân tộc đầy sức sống+a powerful nation

Probably related with:
Vietnamese English
sức sống
active ; alive ; energy ; exhausted ; life force ; life ; some life ; that vitality ; the life force ; the life ; their energy ; to life ; vitality of ; your life ; your vitality ; youth ;
sức sống
active ; alive ; energy ; exhausted ; life force ; life ; some life ; that vitality ; the life force ; the life ; their energy ; to life ; vitality of ; your life ; your vitality ; youth ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: