English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: italicisation

Best translation match:
English Vietnamese
italicisation
* danh từ
- sự in chữ nghiêng

May related with:
English Vietnamese
italicization
* danh từ
- (ngành in) sự in ngả
italicize
* ngoại động từ
- (ngành in) in ngả
bold italic
- (Tech) đậm nghiêng (chữ)
italicisation
* danh từ
- sự in chữ nghiêng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: