English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: da trắng

Best translation match:
Vietnamese English
da trắng
* noun
- sandcrab
=công dã tràng+labour lost

Probably related with:
Vietnamese English
da trắng
a white man ; a white ; caucasian ; cracker ; knew ; skin as white ; skin white ; the white ; white asshole ; white boy ; white eyes ; white fella ; white fellas ; white folks ; white girl ; white guy ; white guys ; white male ; white man ; white performers ; white skin ; white women ; white ; whites ; whlte ; beat ;
da trắng
a white man ; a white ; beat ; caucasian ; cracker ; knew ; skin as white ; skin white ; the white ; white asshole ; white boy ; white eyes ; white fella ; white fellas ; white folks ; white girl ; white guy ; white guys ; white male ; white man ; white performers ; white skin ; white women ; white ; whites ; whlte ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: