English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: á rập

Best translation match:
Vietnamese English
á rập
* noun
-Arabia
=người á-rập+Arabian
=tiếng á-rập+Arabic

Probably related with:
Vietnamese English
á rập
the arabians ; arabic ; arab ; arabia ; arabs ; with an arab ; an arab ; arab states ; arab world ; arabian ; arabic medium ; arabic script ; neighboring arab ; of arabia ; saudi arabia ; saudi ; the arabian ;
á rập
an arab ; arab states ; arab world ; arab ; arabia ; arabian ; arabic medium ; arabic script ; arabic ; arabs ; neighboring arab ; of arabia ; saudi arabia ; saudi ; the arabian ; the arabians ; with an arab ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: