English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xăng dầu

Probably related with:
Vietnamese English
xăng dầu
for oil ; gas and oil ; gas pump ; gas ; gasoline ; high oil ; higher oil ; much oil ; of petrol ; of petroleum ; oil ; our oil ; petroleum ; the gas ; the gasoline ;
xăng dầu
for oil ; gas and oil ; gas pump ; gas ; gasoline ; higher oil ; much oil ; of petrol ; of petroleum ; oil ; our oil ; petroleum ; the gas ; the gasoline ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: