English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: xát

Best translation match:
Vietnamese English
xát
* verb
- rub

Probably related with:
Vietnamese English
xát
cut up ; shred ; sliced ; a blender ; blender ; rub ; rubbing ; salted ; slightly worn ;
xát
a blender ; blender ; cut up ; rub ; rubbing ; shred ; shredded ; sliced ; slightly worn ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: