English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vuốt ve

Best translation match:
Vietnamese English
vuốt ve
* verb
- to fondle, to stroke

Probably related with:
Vietnamese English
vuốt ve
caress ; caressed ; caresses ; feel like ; foreplay ; petting ; rub ; rubbing ; stroke her ; to caress ; touch ; touching her ; touching ; waxing ; were to stroke ;
vuốt ve
caress ; caressed ; caresses ; foreplay ; petting ; rub ; rubbing ; stroke her ; to caress ; touch ; touching her ; touching ; waxing ; were to stroke ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: