English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: áo mưa

Best translation match:
Vietnamese English
áo mưa
* noun
- Waterproof, raincoat, mackintosh
=nhớ mặc áo mưa, vì trời đang mưa dữ lắm!+don't forget to wear a raincoat, because it is raining cats and dogs!

Probably related with:
Vietnamese English
áo mưa
a raincoat ; poncho ; rain jackets ; raincoats ;
áo mưa
a raincoat ; poncho ; rain jackets ; raincoats ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: