English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vỉa hè

Best translation match:
Vietnamese English
vỉa hè
* noun
- street side

Probably related with:
Vietnamese English
vỉa hè
a sidewalk ; fricking road ; pavement ; sidewalk ; sidewalks ; the pavement ; the pedestrian walkway ; the prom ; the seams ; the sidewalk ;
vỉa hè
a sidewalk ; fricking road ; pavement ; sidewalk ; sidewalks ; the pavement ; the pedestrian walkway ; the prom ; the seams ; the sidewalk ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: