English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vặn người

Probably related with:
Vietnamese English
vặn người
million ; ten thousand men ; ten thousand ; ten thousands ; thousand men ; thousand persons ; thousand ; twist their bodies ; beg you ;
vặn người
beg you ; million ; ten thousand men ; ten thousand ; ten thousands ; thousand men ; thousand persons ; thousand ; twist their bodies ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: