English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ước ao

Probably related with:
Vietnamese English
ước ao
and i desire to ; desire to ; desire ; desired haven ; desired ; desires ; desireth ; i trust ; own desire ; the substance ; want ; wanted ; wish i ; wish ; wished that ; wished ; would that ;
ước ao
and i desire to ; desire to ; desire ; desired haven ; desired ; desires ; desireth ; own desire ; the substance ; want ; wanted ; wish i ; wish ; wished that ; wished ; would that ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: