English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: tử cung

Best translation match:
Vietnamese English
tử cung
* noun
- uterus

Probably related with:
Vietnamese English
tử cung
castrate myself ; same ; from the same ; in the ; of the same ; a uterus ; cervix ; her belly ; her uterus ; of the uterus ; old uterus ; the cervix ; the uterus ; the womb ; uterine ; uterus at ; uterus provides ; uterus ; womb ;
tử cung
a uterus ; castrate myself ; cervix ; from the same ; her belly ; her uterus ; in the ; of the same ; of the uterus ; old uterus ; same ; the cervix ; the uterus ; the womb ; uterine ; uterus at ; uterus provides ; uterus ; womb ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: