English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: tư pháp

Best translation match:
Vietnamese English
tư pháp
* noun
- justice

Probably related with:
Vietnamese English
tư pháp
french word ; from france ; was french ; courts ; judicial ; judiciary ; justice ; of justice in ; of justice ; of justlce ;
tư pháp
courts ; french word ; from france ; judicial ; judiciary ; justice ; of justice in ; of justice ; of justlce ; was french ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: