English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: săn bắn

Best translation match:
Vietnamese English
săn bắn
* verb
- to hunt, to go for a hunt

Probably related with:
Vietnamese English
săn bắn
for goal ; for hunting ; hunt in ; hunt ; hunted ; hunting ; in hunting ; shooting ; to hunt ;
săn bắn
for goal ; for hunting ; hunt in ; hunt ; hunted ; hunting ; in hunting ; shooting ; to hunt ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: