English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ôm ấp

Best translation match:
Vietnamese English
ôm ấp
* verb
- to embrace, to cuddle ; to nurse, to nurture

Probably related with:
Vietnamese English
ôm ấp
bonding ; cuddly ; dry humping ; embrace ; hold ; hug ; hugging ; snuggled up ; to embrace ;
ôm ấp
bonding ; cuddling ; dry humping ; embrace ; hold ; hug ; hugging ; of cuddling ; snuggled up ; to embrace ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: