English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lai thế

Best translation match:
Vietnamese English
lai thế
- (cũ) Future life, after life

Probably related with:
Vietnamese English
lai thế
card ; again ; another camera ; around you ; did it ; doing ; i say ; is ; itnot working ; the ; up ; you didn ’ ; you doing ; sware ; to swear ;
lai thế
again ; another camera ; card ; did it ; doing ; i say ; is ; itnot working ; to swear ; up ; you didn ’ ; you doing ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: