English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: lạc lối

Best translation match:
Vietnamese English
lạc lối
- lone one's way, get lost

Probably related with:
Vietnamese English
lạc lối
be misdirected ; blind ; confused ; get lost ; go missing ; have lost their way ; iost ; led astray ; lose my way ; lose ourselves ; lost their way ; lost ; off track ; path ; pervert ; the lost ;
lạc lối
be misdirected ; blind ; confused ; get lost ; go missing ; have lost their way ; iost ; led astray ; lose my way ; lose ourselves ; lost their way ; lost ; off track ; path ; pervert ; the lost ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: